SONG - MANASA BAJARE GURU SARANAM |Raga - Sankarabaranam |Thalam - Aadhi

SONG : DAM DAM DAM DAMARUBAJE | Raga: Natha Namakriya | Thalam: Aadhi

SONG : ANUMAN GAYATHRI MANTRAM | Raga: Revathi Base | Thalam: Yegam

SONG : VISHNU GAYATHRI MANTRAM | Raga: Revathi Base | Thalam: Yegam

SONG :SIDHI VINNAYAGAM | Raga: Mohanam | Thalam: Yegam

SONG :MOOSHIKA VAGANA |Raga: Mohanam |Thalam: Aadhi

SONG :IYAPPA CHARANAME | Raga: Kanada | Thalam: Aadhi

SONG :HARA HARA BOLO | Raga: Revathy | Thalam: Aadhi

SONG :GAJANANA M BHOOTHA( VINAYAGER THUDI)SLOGAM | Raga: Kalyani Ragam Sayel | Thalam: Plain Thala

SONG :SAKTHI SAHITHA GANAPATHIM | Raga: Shankaraparanam | Thalam: Aadhi

SONG :MURALIDARA MURAHARA | Raga: Behag | Thalam: Aadhi

SONG :MUTHANA MUTHU KUMARA | Raga: Mishra Shivaranjini| Thalam: Aadhi

SONG :SRI GANAPATHY GAYATHRI | Raga: Revathi | Thalam: Aegan

SONG :SRI SKANDA GAYATHRI | Raga: Revathi | Thalam: Aegan